Wat zijn de lidmaatschapskosten

Geen inschrijfgeld! De jaarlijkse contributie bedraagt € 90 per jaar voor volwassenen en

€ 60 voor jongeren tot 18 jaar, over te maken op: ABN AMRO bank, rekeningnummer NL21ABNA0459896970, t.n.v "Les Musiciens Joyeux". Je moet in principe wel zelf een instrument bezitten.

 

Heb je interesse, neem dan contact op om geheel vrijblijvend eens te komen luisteren en kennis te maken op een repetitieavond. We kunnen nog enkele orkestleden gebruiken en we starten ook met een ensemble voor jongeren en beginners.

 

LMJ is aangesloten bij de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Mensen die voor deze regeling in aanmerking komen kunnen hun jaarlijkse tegoed dus ook bij LMJ besteden.

Omdat onze contributie laagdrempelig is betekent dit dat mensen gratis kunnen deelnemen.

Hiermee wordt door onze vereniging weer een sociaal maatschappelijk doel ingevuld.

We staan ook als aanbieder vermeld op de website van de Meedoenregling.

P-Meedoenregeling (logo)

Klik op link voor meer informatie: https://www.t-helpt.nl/meedoenregeling/

 

Je bent bij LMJ altijd van harte welkom!