Contact

Meer weten over LMJ? Mag ik meespelen in het orkest? Een repetitie of concert bijwonen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

 

Naam: Functie: Telefoon E-mail:
 Aloijs Klijberg  Voorzitter  06-32032269  aloijs.klijberg@home.nl
 Peter Peels  Secretaris
 06-20779129  peterh.peels@hetnet.nl
 Frans Mientjes  Penningmeester  06-12272516  fransmientjes@ziggo.nl
 Jan Permentier  Dirigent  +32 0473 648309  janpermentier@hotmail.com
 Nelleke Koopmans  Public Relations en concerten,  06-16395791  nelleke.koopmans@gmail.com
   Lief & Leed commissie,    
   Afmeldingen repetities    
 Ben Donders  Public Relations  06-15047647  bendonders47@hotmail.com
 Ad Spijkers  Websiteredactie    adspijkers@home.nl
 Aloijs Klijberg  Websiteredactie    aloijs.klijberg@home.nl
 Arie Janissen  Webmaster    arie.janissen@telfort.nl

Het rekeningnummer van LMJ is:

NL21ABNA0459896970 bij ABN AMRO bank, ten name van "Les Musiciens Joyeux".