Zaterdag 28 maart 2015 organiseert de Tilburgse Accordeonvereniging 'Les Musiciens Joyeux'

de accordeondag  “Yo! Speel mee met het NJAO”.


De accordeondag wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Factorium Tilburg, die de repetitielokalen ter beschikking stelt, het 'Nederlands Jeugd Accordeon Orkest', het Jeugdorkest 'The Javes' uit Veghel en het C-orkest van 'De Lustige Klanken' uit Bergeijk.

De accordeondag is bedoeld voor beginnende jonge accordeonisten van muziekscholen en overige belangstellende accordeonisten in de regio Midden & Oost Brabant. We willen beginnende accordeonisten de positieve beleving en meerwaarde van het samenspel laten ervaren. Er zal daarom worden gewerkt met muziek die de jeugd aanspreekt.

Ter inspiratie is het 'Nederlands Jeugd Accordeon Orkest' (NJAO) uitgenodigd om deel te nemen aan de accordeondag en een afsluitende presentatie te geven. Het NJAO laat zien met welk plezier jeugdige talentvolle accordeonisten uit Nederland samen repeteren, presteren en deelnemen aan internationale festivals.

Naast het NJAO zullen de jeugd accordeonorkesten uit Veghel en Bergeijk medewerking verlenen aan de workshops, zij weten al hoe leuk het is om samen te spelen.

 

Als vereniging willen we de samenwerking met de educatieve instellingen in de regio versterken en bekendheid geven aan onze vereniging voor potentiële nieuwe leden.
Maar het speelplezier van jonge accordeonisten staat voor ons voorop.

 

Artistiek leiders workshops

Jorind Josemans (dirigent NJAO),

Jeroen van Beers (accordeondocent Factorium),
Tom van Aarle (accordeondocent MIK, dirigent 'The Javes' en dirigent 'Les Musiciens Joyeux'),

Pieter van den Broek ('De Lustige Klanken', Bergeijk)

Assistenten

Wil Sulsters en een team van enthousiaste vrijwilligers.

Workshops & Eindpresentatie
Drie repetitieblokken met de jeugdorkesten, uitmondend in een gezamenlijke eindpresentatie van een groot accordeonorkest van misscvhien wel 100 accordeonisten!. Wij hopen op een groot orkest van meer dan 100 accordeonisten!
Als dat geen boost geeft…  Yo!

Ouders en belangstellenden zijn vanaf 16:00 uur van harte  uitgenodigd de eindpresentatie en het concert van het NJAO in de Factoriumzaal bij te wonen.

 

Accordeonisten kunnen zich aanmelden tot 1 maart 2015.

Kosten voor deelname, inclusief lunch

-          € 10,00 voor deelnemers van muziekscholen t/m 18 jaar

-          € 15,00 voor individuele deelnemers t/m 18 jaar

-          € 30,00 voor individuele volwassen deelnemers

De bijdrage is voor de workshops en eindpresentatie.
Je krijgt een lunchpakket en 1 consumptiebon, overige consumpties op de dag zijn voor eigen rekening.

Maak de bijdrage over op bankrekening NL21 ABNA 0459 8969 70 ten name van 'Les Musiciens Joyeux'

te Tilburg, onder vermelding van je naam.

Het inschrijfformulier uiterlijk 1 maart 2015 per mail of per post te sturen aan:

'Les Musiciens Joyeux', Perosistraat 22, 5049 LM Tilburg.

 

If you want to be, feel and play Happy (Pharell Williams) kom dan naar de Accordeondag

op 28 maart 2015 in Factorium, CU - Yo!

 

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij:

Frans Mientjes,        06-12272516 - fransmientjes@home.nl

Nelleke Koopmans, 06-16395791 - nelleke.koopmans@gmail.com

 

 

  Accordeondag "Yo! Speel mee met het NJAO"

  is mede mogelijk gemaakt door Factorium Tilburg

  en een financiële bijdrge van Art-fact Tilburg.