Dagindeling Pleinconcert 2011-11-20

Op zondag 20 november 2011 organiseert Accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux haar jaarlijkse

Pleinconcert in Udenhout, met medewerking van Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.),

Zangkoor Berkel-Enschot Zingt (BEZ) en gastoptredens van: Dominique Paats (eerste accordeonist bij het beroemde Malando orkest) en Marit Smit (lid van Les Musiciens Joyeux).


Het concert wordt gehouden in Theater 't Plein, Tongerloplein 1, 5071 CX Udenhout.

 

De toegangsprijs is € 6,50 per persoon in de voorverkoop en € 7,50 aan de zaal op de dag zelf.

Kinderen tot 12 jaar gratis.

 

Toegangskaarten kunnen telefonisch of via E-mail besteld worden bij:

Kees van Dooren:   mobiel 06-53147684, E-mail: kees.enanne@home.nl

of bij

Nelleke Koopmans: mobiel 06-16395791, E-mail: nelleke.koopmans@ziggo.nl

 

Vergeet niet om het adres waar de kaarten naar toe gestuurd moeten worden te vermelden.

 

De kaarten worden na betaling op rekeningnummer 45 98 96 970 bij ABN AMRO bank, ten name van

"Les Musiciens Joyeux", onder vermelding van Pleinconcert 2011, zo spoedig mogelijk toegestuurd.

 

De dagindeling is als volgt:

 

12:00 uur Zaal open voor publiek.

 

13:00 - 13:15 uur Opening door de voorzitter.
13:15 - 14:00 uur Optreden Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.).
14:00 - 14:15 uur Korte pauze.
14:15 - 14:45 uur Optreden Zangkoor Berkel-Enschot Zingt (BEZ).

14:50 - 14:55 uur Solistisch optreden van Marit Smit (Les Musiciens Joyeux).

15:00 - 15:15 uur Korte pauze.
15:15 - 16:00 uur Optreden Les Musiciens Joyeux.

16:00 - 16:15 uur Korte pauze.

16:15 - 16:45 uur Optreden Dominique Paats.

16:50 - 17:00 uur Gezamenlijk optreden.